دسته بندی نشده

چرا هیبت و شکوه اثرات اجتماعی دارد؟ دیدگاه های جدید در مورد هیبت و خود کوچک بینی

لینک منابع در انتهای مطلب ذکر شده است

خلاصه

هیبت یک واکنش عاطفی به محرک هایی است که به نظر می رسد وسیع هستند (مانند درختان بلند، غروب خورشید) و سازگاری با ساختارهای ذهنی موجود را به چالش می کشند. عجیب است که هیبت علیرغم اینکه اغلب توسط محرک های غیر اجتماعی برانگیخته می شود، اثرات اجتماعی دارد.
توضیح غالب برای اینکه چرا هیبت تأثیرات اجتماعی دارد این است که هیبت توجه به نگرانی های خود محور را کاهش می دهد (یعنی هیبت خود را کوچک می کند)، در نتیجه توجه بیشتری را برای نگرانی های دیگرمحور در دسترس قرار می دهد.
با این حال، چندین سوال با فرمول‌بندی فعلی این فرضیه کوچک خود بی‌توجه باقی می‌مانند.
محققان هیبت چگونه خود را تعریف می کنند و نظریه خودبودن آنها چه پیامدهایی برای درک “کوچک بودن” خود می تواند داشته باشد؟
با تکیه بر نظریه‌های مربوط به خودبودن روان‌شناختی، ما پیشنهاد می‌کنیم که هیبت ممکن است با خود نه تنها از نظر تمرکز توجه، بلکه در لایه‌های متعددی از خودبودن در تعامل باشد.
ما بیشتر خود کوچک را با استفاده از مفهوم نفس آرام از روانشناسی شخصیت، دوباره تفسیر می کنیم.
پیوند هیبت به یک مدل غنی شده از خود ارائه شده توسط روانشناسی شخصیت ممکن است برای توضیح طیفی از پدیده ها و ایجاد انگیزه در تحقیقات آینده مفید باشد.


🛈 منبع: سایت Sage Journals
⌨️ ترجمه و ویراستاری: تحریریه اخبار مثبت

دکمه بازگشت به بالا