اخبار مثبتجامعهجهانرسانهسبک زندگیمحیط زیستهنر

وقتی دنیا پر از سر و صداست

یک روز که به یک نقاشی داستانی تبدیل شد

By Chanel Miller
By Chanel Miller
By Chanel Miller
By Chanel Miller
By Chanel Miller
By Chanel Miller
By Chanel Miller
By Chanel Miller
By Chanel Miller
By Chanel Miller
By Chanel Miller
By Chanel Miller
By Chanel Miller
By Chanel Miller
By Chanel Miller
By Chanel Miller
By Chanel Miller
By Chanel Miller

🛈 منبع: سایت The NewYorker
⌨️ ترجمه و ویراستاری: تحریریه اخبار مثبت

دکمه بازگشت به بالا