اخبار مثبتجهانرسانهعلم و دانشمحیط زیستمقالات

چگونه شیب 23.4 درجه زمین زندگی را زیبا می کند

مناسک به همان اندازه که از چرخش زمین به دور خورشید ناشی می شود، از مذهب نیز سرچشمه می گیرد.

بسیاری از سنت های فرهنگی بشریت بر اساس حرکت سیاره ما به دور خورشید است. انقلاب تابستانی و زمستانی و اعتدال بهاری و پاییزی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

دلیل وجود این روزهای خاص این است که سیاره ما با زاویه تقریباً 23 درجه روی محور خود کج می شود. بدون این شیب، هیچ فصلی وجود نخواهد داشت.

بنابراین، مضامین مذهبی و فلسفی تولد دوباره و رستاخیز تا حدی نتیجه انحراف محوری سیاره ما است.


🛈 گردآوری و تحقیق: تحریریه اخبار مثبت
⌨️ ترجمه و ویراستاری: تحریریه اخبار مثبت

دکمه بازگشت به بالا