اخبار مثبتجامعهجهانرسانهسبک زندگیمحیط زیستهنر

اهمیت نگاه کردن به آنچه (و چه کسی) نمی بینید

خانم مک ناتون هنرمند و روزنامه نگار گرافیکی است که جدیدترین کتاب او "چگونه خداحافظی کنیم" است.

By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Chanel Miller
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton
By Wendy MacNaughton

🛈 منبع: سایت The New York Times
⌨️ ترجمه و ویراستاری: تحریریه اخبار مثبت

دکمه بازگشت به بالا